Chính sách hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng plugin của tôi, và đang gặp phải vấn đề cần hỗ trợ. Hãy liên hệ với tôi qua các kênh sau

Phương thức liên hệ:

Call/Zalo: 0965.419.096

Facebook: https://m.me/levantoan.wp

Tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn gặp phải khi sử dụng plugin.

Các kênh hỗ trợ:

  • Hỗ trợ thông qua Chat Zalo/Facebook.
  • Hỗ trợ qua UltraviewAnydesk