Chính sách hoàn tiền

Điều Kiện Hoàn Tiền

Bạn muốn hoàn lại tiền khi mua plugin, chúng tôi hỗ trợ hoàn 100% tiền trong các trường hợp sau:

  • Hoàn trả nếu plugin không tương thích với website của bạn, và chúng tôi không thể xử lý được lỗi đó. Và trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua plugin.
  • Ngoài ra không hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

Nếu đã thoả các điều kiện trên bạn có thể mở yêu cầu hỗ trợ.

Thanh Toán Tiền Hoàn Lại

Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý và tự động hoàn lại tiền vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Quá trình này thường mất đến 7-10 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu của bạn được chấp thuận.