Chính sách license

License Là Gì?

Đây là trang chính sách về license, license là giấy phép để kích hoạt plugin. Một license key sẽ tương ứng sử dụng được cho 01 tên miền.

Mỗi plugin quy định mặc định chỉ sử dụng và update cho 01 domain khi mua hàng (không bao gồm subdomain nhưng có bao gồm sub folder dạng domain.com/web01)

Các Gói License Hiện Có

Hiện tại có 2 gói license cho plugin. (Thời gian update: 1 năm & mãi mãi)

 – Gói 1 năm: 

  • Sử dụng 01 năm.
  • Update 01 năm.
  • Tự đổi domain tối đa 05 lần.

– Gói mãi mãi:

  • Sử dụng mãi mãi.
  • Update mãi mãi.
  • Tự đổi domain tối đa 05 lần.