Hướng dẫn Affiliate

Hướng dẫn cách lấy link AFF cho từng sản phẩm

Để lấy link Aff cho từng sản phẩm bạn chỉ cần làm các bước như...