Hướng dẫn mua plugin

Tạo Tài Khoản

Để thuận lợi trong lợi quản lý file tải plugin và quản lý license sau khi mua plugin, bạn cần tạo tài khoản tại webmau68.com

Chọn Phiên Bản License Plugin.

Hãy chọn plugin bạn cần mua, sau đó lựa chọn phiên bản license : gói 1 năm hoặc gói mãi mãi.(Chính sách license)

Bấm mua ngay và hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán

Tại đây bạn nhập đủ họ và tên, domain mà bạn muốn sửa dụng plugin

Chọn phương thức thanh toán, hãy ưu tiên thanh toán tự động, ngay sau khi thanh toán hệ thống sẽ gửi ngay license và file tải.

Điền thông tin của bạn, xem qua và đồng ý với điều khoản dịch vụ

Sau đó ấn Đặt hàng và tiến hành thanh toán