[Addon] Đăng đơn tự động/hàng loạt lên VNPost

1tr

Đây là một gói mở rộng của plugin “DevVN – Woocommerce vs VNPost” để tự động đăng đơn lên hệ thống VNPost khi đơn được tạo mới từ trang checkout và đăng một lúc nhiều đơn trong trang quản lý đơn hàng

Chức năng chính:

  • Đăng cùng lúc nhiều đơn lên VNPost
  • Đăng tự động khi có khách tạo đơn hàng mới tại trang checkout
  • Tạo thêm 2 trạng thái đơn hàng trong Woo là: Đang đóng hàng và Đã đăng lên VNPost

Yêu cầu:

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé