Plugin tính toán khoản vay cho WordPress – Loan Calculator

300k600k

Plugin tính toán khoản vay, hỗ trợ theo lãi suất của nhiều ngân hàng và hiển thị dạng biểu đồ trực quan đẹp mắt

  • Plugin cho phép tính toán khoản vay trên tỷ lệ vay và lãi suất của các ngân hàng khác nhau.
  • Shortcode [loan_calculate] có các tham số giúp bạn có thể tuỳ biến được các thông số như giá trị bất động sản. vì thế bạn có thể gán shortcode cho từng loại bất động sản của bạn một cách tự động
  • Có chức năng đăng ký nhận bảng tính đầy đủ qua Email

Yêu cầu hệ thống: 

  • PHP >= 7.2
  • PHP extension ioncube
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé