Tích hợp thanh toán Kredivo cho Woocommerce

1tr500

Kredivo vs Woocommerce. Tích hợp thêm hình thức thanh toán qua Kredivo cho Woocommerce

Tích hợp thanh toán Kredivo cho Woocommerce giúp khách hàng có thể:

  • Mua trước trả tiền sau qua tài khoản Kredivo
  • Hiển thị trực quan chi phí trước và sau khi trả góp
  • Có page riêng thanh toán trả góp
  • Tích hợp trong thanh toán của woocommerce
  • Có chức năng, hiển thị biểu phí, nhận thông tin khách hàng trả góp qua công ty tài chính

Plugin cần có:

  • php 7.4 hoặc php 8.1 hoặc hơn có extension ioncube
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé