Plugin tính toán trả góp mua xe oto cho WordPress

1tr200

Plugin tính toán trả góp và dự toán chi phí mua xe oto. Giúp cho khách hàng có cái nhìn khái quát về các khoản chi phí khi mua 1 xe oto như thế nào. Phí các hạng mục có thể thay đổi dễ dàng trong cài đặt

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • Support 1 năm
  • Update mãi mãi
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé