Woocommerce sticky tooltip

300k

Plugin hiển thị ảnh sản phẩm với kích thước đầy đủ hoặc mô tả thêm về sản phẩm trong loop sản phẩm ở dạng tooltip. Giúp khách hàng xem thông tin về sản phẩm chi tiết tiết và đẹp mắt hơn

Tương thích với Woocommerce version >= 3.0.0

Demo kiểu ảnh: https://dongho.webmau68.com/

Demo kiểu text: https://tech360.webmau68.com/

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé