DevVN Menu Order

3,500,000

Ưu đãi dành riêng cho bạn

- Giảm 30% giá gốc khi mua license thứ 2 trở đi với cùng plugin

- Giảm 30% giá gốc khi gia hạn license với gói 1 năm

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để biết giá dành riêng cho bạn

Plugin đặt đồ ăn nhanh, đồ uống online cho WordPress và Woocommerce. Thêm món ăn, đồ uống và option không giới hạn. Bạn có thể thêm mọi option bạn muốn

  •  Plugin tương thích với WordPress và Woocommerce mới nhất
  • Thêm Option, Topping không giới hạn
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ Woocommerce
  • Đơn hàng quản lý bằng Woocommerce
  • Lấy địa chỉ của khách thông qua Google maps
  • Có thể thêm nhiều hình thức thanh toán khác nhau
  • Có thể mở rộng nhiều hính thức giao hàng khác nhau
  • Thêm nhiều menu khác nhau theo danh mục sản phẩm bằng shortcode
  • Và còn nhiều tính năng khác

Xem chi tiết tại

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé