Tích hợp thanh toán PayOn.vn vào WooCommerce

1tr500

Plugin tích hợp thanh toán PayOn.vn vào WooCommerce. Tính toán phí trả góp, thanh toán trả góp, thanh toán ngay qua Visa, ATM và Qr-Code…

Plugin có 4 chức năng chính như sau:

  • Thanh toán trả góp qua API PayOn.vn trong trang checkout của woo
  • Thanh toán NGAY trong trang checkout của woo qua cổng PayOn như Visa, ATM, Qr-Code…
  • Thanh toán trả góp qua API PayOn ở trang riêng cho 1 sản phẩm nhất định
  • Ước tính chi phí và đăng ký mua trả góp qua các công ty tài chính. Các công ty tài chính thêm sửa xóa thoải mái

Yêu cầu hệ thống:

  • PHP 7.2 trở lên
  • Kích hoạt ionCube extension

Phí qua PayOn được tính trên API PayOn cung cấp nên chính xác tuyệt đối

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé