Plugin tạo thiệp online cho WordPress

1tr500

Plugin tạo thiệp online trên WordPress giúp cho bạn có thể tạo được vô số kiểu thiệp khác nhau. Tuỳ chỉnh được vị trí chữ, màu chữ, font chữ và ảnh.

Xem video bên cạnh để hiểu hơn nhé

Plugin này:

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • Không encode
  • Update 1 năm
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé