Plugin yêu cầu nhập mật khẩu để xem tiếp nội dung

800k

Plugin yêu cầu nhập mật khẩu để xem tiếp nội dung cho WordPress, mục đích chính không phải để bảo vệ, chống download video mà chủ yếu để phục vụ cho các bác tăng traffic cho site đích, tăng thời gian ở lại site đích lâu hơn vì phải chờ đợi thời gian lấy mật khẩu

Chức năng chính:

  • Bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video
  • Bắt nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ
  • Bắt nhập mật khẩu để download tài liệu
  • Có nút đếm ngược để lấy mật khẩu
  • Có 3 loại nội dung chính hiện có: Video, content và chuyển hướng download

Plugin này: 

  • Không encode PHP
  • Support 1 domain khi sử dụng
  • Thời gian support và tải bản update trong 1 năm
  • Thời gian sử dụng mãi mãi, nhưng chỉ được update 1 năm
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé