Plugin đặt xe trực tuyến

1tr3tr

Plugin đặt xe trực tuyến là 1 plugin dành cho WordPress. Giúp khách hàng biết được chi phí trực tuyến tại 1 lộ trình cố định hoặc xe đi tỉnh tính theo km

Plugin tối ưu và sử dụng nhiều ứng dụng hay. Nổi bật như:

 • Cài đặt cước phí dễ dàng
 • Tính toán chi phí theo đoạn đường cố định rất nhanh chóng
 • Tính toán cước phí đi tỉnh theo Google Map API
 • Gửi tin nhắn qua mail khi có người đặt xe
 • Gửi tin nhắn qua Telegram khi có người đặt xe
 • Quá trình đặt xe rất nhanh. Không bị ảnh hưởng bởi quá trình gửi mail hay gửi qua Telegram

Plugin yêu cầu cần có

 • Bắt buộc cần License để hoạt động
 • Bắt buộc hosting và vps phải kích hoạt ioncube Extension
 • Phiên bản PHP >= 7.2

Cách sử dụng:

 • Cấu hình thông số tại Quản lý đặt xe > Cài đặt bảng tính
 • Sau đó sử dụng shortcode [devvn_datxe_oto] dán vào chỗ cần hiển thị

Ấn mua ngay để xem chi tiết về giá

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé