Plugin dự toán chi phí mua xe và mua trả góp oto cho Woo

2tr

Plugin dự toán chi phí mua xe oto, tính toán thời gian trả góp và tính toán số tiền có thể vay ngân hàng qua thu nhập

Sử dụng shortcode [chiphi_lanbanh] để hiển thị form dự toán chi phí

Shortcode [devvn_bang_gia_xe] để hiển thị list danh sách sản phẩm liên kết với form tính toán chi phí trả góp và đăng ký nhận báo giá qua Cf7

Bản này dùng cho Woo. Bắt buộc cài Woo để hoạt động (Xem bản không dành cho Woo tại đây)

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé