SMS Master – Gửi tin nhắn sms cho WordPress

400k

SMS Master – Cho phép bạn gửi tin nhắn sms đến số điện thoại từ Contact Form 7, Ninja Forms và Woocommerce thông qua các nhà cung cấp như Esms, VietGuys, Fibosms, vinaphone và abenla. 1 Lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi muốn chăm sóc khách hàng thông qua sms.

Yêu cầu:

  • Cần có tài khoản tại Esms – esms.vn
  • Hoặc có tài khoản tại Vietguys – vietguys.biz
  • Hoặc có tài khoản tại Fibosms – fibo.vn
  • Hoặc có tài khoản tại VinaPhone – vinaphone.com.vn
  • Hoặc có tài khoản tại Abenla – abenla.com
  • Có sử dụng ít nhất 1 trong các plugin sau: Contact Form 7, Ninja Forms hoặc Woocommerce

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé