Plugin trả góp qua các công ty tài chính và Alepay cho Woocommerce + WordPress

1tr500

Plugin trả góp qua Alepay, trả góp qua các công ty tài chính cho Woocommerce + WordPress

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • License Update vĩnh viễn
  • 1 license cho 1 site
  • Code đã được encode nên bắt buộc hosting hoặc vps phải bật extension ionCube + PHP 7.2

Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé