DevVN Menu Order – Plugin đặt đồ ăn nhanh, đồ uống online cho WordPress và Woocommerce

3tr500

Plugin đặt đồ ăn nhanh, đồ uống online cho WordPress và Woocommerce. Thêm món ăn, đồ uống và option không giới hạn. Bạn có thể thêm mọi option bạn muốn

  •  Plugin tương thích với WordPress và Woocommerce mới nhất
  • Thêm Option, Topping không giới hạn
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ Woocommerce
  • Đơn hàng quản lý bằng Woocommerce
  • Lấy địa chỉ của khách thông qua Google maps
  • Có thể thêm nhiều hình thức thanh toán khác nhau
  • Có thể mở rộng nhiều hính thức giao hàng khác nhau
  • Thêm nhiều menu khác nhau theo danh mục sản phẩm bằng shortcode
  • Và còn nhiều tính năng khác

Bạn có thể quan tâm plugin có chức năng tương tự nhưng không chạy trên nền Woocommerce tại đây

Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé