Plugin phong thuỷ xem màu hợp với tuổi cho WordPress

1tr

Plugin xem màu hợp với tuổi chi tiết, đầy đủ, mới nhất. Chạy được trên mọi theme trên WordPress

  • Dữ liệu mới nhất, trực tiếp, chủ động và chính xác
  • Hỗ trợ google reCaptcha V3 hạn chế việc người khác crawl lấy data không mong muốn

Yêu cầu hệ thống:

  • Web WordPress
  • PHP 7.4 hoặc 8.1
  • Có cài ioncube extension trên PHP

Cách sử dụng:

  • Sử dụng shortcode [mauphongthuy] để hiển thị form
Xem demo

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé