Kết nối Contact Form 7 (CF7) vs Zalo ZNS

600k

Đây là một gói mở rộng của plugin “Kết nối Zalo OA với WordPress” để gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng khi khách submit thông tin trên Contact Form 7 (CF7)

Nổi bật:

  • Gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng từ CF7
  • Không giới hạn số mẫu tin nhắn

Yêu cầu bắt buộc:

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé