Plugin Kết nối Zalo OA với WordPress

600k2tr500

Plugin Kết nối Zalo OA với Woocommerce. Plugin này có chức năng gửi tin nhắn thông báo đơn hàng, thay đổi trạng thái, nhắc đánh giá sản phẩm tới khách hàng thông qua zalo thay vì email hoặc sms.

 • Gửi tin nhắn giao dịch cho những khách ĐÃ quan tâm OA
  • Khi có đơn hàng mới tạo
  • Khi đơn thay đổi trạng thái
  • Khi đơn hoàn thành
  • Nhắc khách hàng đánh giá sản phẩm sau x ngày
 • Gửi tin nhắn ZNS cho những khách CHƯA quan tâm OA và ĐÃ quan tâm OA
  • Khi có đơn hàng mới tạo
  • Khi đơn thay đổi trạng thái
  • Khi đơn hoàn thành
 • Quản lý, lịch sử toàn bộ tin đã gửi
 • Có danh sách toàn bộ các số điện thoại đã gửi qua tin giao dịch
 • Nếu tin giao dịch gửi lỗi sẽ gửi lại vào hôm sau qua ZNS
 • Sẽ lên lịch gửi lại tin vào 6h hôm sau nếu tin ZNS phát sinh từ 22 giờ – 6 giờ sáng hôm sau

Yêu cầu:

Gói mở rộng:

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé