Plugin check giá thị trường so sánh với giá hiện tại của web

700k

Plugin check giá thị trường và hiển thị lên website. Plugin giúp bạn check giá của các web khác và nếu giá đó nhỏ hơn giá trên website của bạn, thì bạn sẽ nhận được mail thông báo. Gia được check và cập nhật hàng ngày 1 cách tự động

  • Tự động cập nhật giá hằng ngày mà không cần check thủ công
  • Gửi mail thông báo khi giá web bạn check nhỏ hơn giá trên web của bạn
  • Tùy biến vị trí hiển thị dễ dàng
  • Có hook mở rộng để bạn có thể thêm bất kỳ 1 website nào bạn muốn check giá mà không cần sửa plugin (Yêu cầu biết về code)

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé