[Add-on] Đăng ký và gửi vé tham dự sự kiện qua Zalo ZNS kèm mã Qr code để check in

1tr200

Đây là gói mở rộng của plugin Zalo OA vs WordPress, kết hợp với Contact Form 7 (CF7) để tạo ra form đăng ký sự kiện. Sau khi đăng ký hệ thống sẽ gửi tin ZNS thông tin, mã vé tham dự sự kiện kèm QR code để thực hiện check in khi tới tham gia sự kiện

Quy trình chính:

Tạo form đăng ký sự kiện bằng CF7 > Khách đăng ký tham gia sự kiện > Gửi tin nhắn ZNS kèm mã vé, thông tin và mã QR code > Khi khách tới tham dự sự kiện sẽ đưa tin nhắn zalo ra để nhân viên thực hiện check in (Cần nhân viên login vào web) > Nếu mã tồn tại sẽ thông báo check in thành công và lưu thông tin ngày giờ check in vào sql; Nếu đã check in sẽ báo đã check in và hiện ra thông tin; Nếu nhân viên chưa đăng nhập web mà quét mã thì chỉ hiện thông tin khách hàng thôi

Yêu cầu bắt buộc:

Yêu cầu hệ thống

(*) Nếu bạn có yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi bố cục và chức năng có sẵn hoặc làm website mới hãy liên hệ tôi nhé